29 maja 2017

Nestlé Polska partnerem inicjatywy CEMS Chance

Nestlé Polska partnerem inicjatywy CEMS Chance

Do grona partnerów korporacyjnych XII edycji programu CEMS Chance dołączyło Nestlé Polska. Celem programu jest pomoc młodym ludziom w podjęciu decyzji edukacyjnych i zaplanowaniu ścieżki zawodowej.

CEMS Chance to inicjatywa skierowana do wszystkich uczniów klas III gimnazjum oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy programu, mający z różnych przyczyn utrudniony start w dorosłe życie, często nie są świadomi szans, z jakich mogą skorzystać. Autorzy projektu chcą nauczyć ich je dostrzegać i wykorzystywać, aby w przyszłości ci młodzi ludzie mogli odnieść sukces.

Do tegorocznej, już XII edycji programu CEMS Chance, dołączyła firma Nestlé Polska, która już od blisko 20 lat wspiera młodych w wejściu na rynek pracy poprzez Program Letnich Praktyk oraz inicjatywę “Nestlé needs YOUth”. W jej ramach firma stworzyła młodym ponad 2000 szans zatrudnienia.

Kontakty:

Edyta Iroko