27 lipca 2017

Globalne wyniki finansowe Nestlé S.A. – I półrocze 2017

Globalne wyniki finansowe Nestlé S.A. – I półrocze 2017

Pierwsze półrocze 2017 roku Nestlé S.A. zamyka  2,3% wzrostem  organicznym i 1,4% RIG–u (wzrost sprzedaży nieuwzględniający zmian cen)  oraz ze sprzedażą na poziomie 43 mld CHF. Nestlé podtrzymuje prognozy roczne - celem jest osiągnięcie organicznego wzrostu w przedziale 2-4%  oraz poprawę zysku operacyjnego i zysku na akcję z wpływu kursów walutowych, a także   kontynuację  procesów zwiększających efektywność kapitału.

Mark Schneider, prezes Nestlé S.A.: Jesteśmy zadowoleni z poprawy efektywności naszych działań  w pierwszej połowie 2017 roku zwłaszcza w obszarze naszych operacji, a także decyzji związanych z zarządzaniem portfelem i poprawą bilansu. Wzrost organiczny w pierwszej połowie roku nie spełnił w pełni naszych oczekiwań. Pomimo wzrostu wolumenu powyżej średniej rynkowej, ceny nadal wykazują tendencje zniżkowe. Rynki Azji i Afryki potwierdziły swój pozytywny wzrost, zaś Zachodnia Europa odnotowała spadek wolumenu, który uważamy za przejściowy. Ameryka Północna i Ameryka Łacińska odnotowały nieznaczną poprawę wzrostu organicznego wynikającą głównie ze zwiększenia wolumenu. Nasze biznesy kawy, wody i karmy dla zwierząt domowych wykazały solidne wyniki w pierwszej połowie roku.

Jednocześnie potwierdzamy nasze założenia na 2017 r. dotyczące wzrostu organicznego. Szacujemy, że znajdzie się on w dolnej połowie zakresu 2-4%. W perspektywie roku 2020 założenia dotyczące wzrostu organicznego w połowie tego zakresu pozostają niezmienione.

Szczegóły w informacji prasowej w języku angielskim:

http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/events/2017-half-year-results/press-release-en.pdf

Kontakty:

Edyta Iroko