09 maja 2012

Przyłącz się wraz z Nestlé do akcji Dzień Bez Śmiecenia

Przyłącz się wraz z Nestlé do akcji Dzień Bez Śmiecenia

11 maja 2012 Nestlé Polska S.A. po raz kolejny weźmie udział w akcji „Dzień Bez Śmiecenia”, zainicjowanej przez organizację odzysku Rekopol. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Trafiłem do Recyklingu!”, a jej celem jest zwrócenie uwagi na istotę selektywnej zbiórki odpadów oraz wskazanie możliwości ich odzyskiwania i przetwarzania.

Zgodnie z ideą „nie śmiecenia” materiały promujące akcję dostępne są w postaci kartki internetowej, będącej hiperłączem do strony www.dzienbezsmiecenia.pl. Na portalu będzie można zagrać w ekologiczną „Segreguj – grę” oraz uzyskać informacje na temat oszczędzania surowców, których ilość jest ograniczona. Elektroniczną kartkę z myślą przewodnią kampanii pracownicy Nestlé będą mogli przeczytać w intranecie oraz przesłać do swoich znajomych.

– Cywilizacja zobowiązuje. Nie dziwi zatem rosnąca na przestrzeni ostatnich 10 lat świadomość potrzeby recyklingu. W wielu miejscach w Polsce świetnie działają już systemy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – szkła, plastiku, tektury czy papieru. Ważne, abyśmy uświadomili sobie jak istotne, a równocześnie proste jest oszczędzanie surowców, których zapasy są ograniczone. Pomaga nam w tym współczesna technologia umożliwiająca przetworzenie niemal każdego rodzaju odpadów i nadanie im nowej, funkcjonalnej postaci mówi Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w firmie Nestlé Polska S.A.

Nestlé Polska od wielu lat pracuje nad zmniejszeniem generowanej ilości odpadów. Celem przyjętym przez firmę w ramach strategii Tworzenia Wspólnej Wartości (CSV) do 2013 roku jest redukcja do zera odpadów kierowanych na składowisko z wyłączeniem odpadów komunalnych. Obecnie wszystkie działania Nestlé są skoncentrowane na doskonaleniu tego procesu, a zakład w Namysłowie jest pierwszą jednostką firmy, która już w bieżącym roku osiągnęła wyżej wymieniony cel.

W ramach prośrodowiskowej polityki firmy, na terenie zakładów w Kaliszu, Kargowej, Namysłowie i Rzeszowie ustawione są kosze w określonych kolorach, mające na celu wizualizację rodzajów śmieci i ułatwienie pracownikom ich segregacji już u źródła czyli podczas procesu produkcyjnego. Ponadto, firma popularyzuje proekologiczne nawyki realizując coroczne szkolenia wewnętrzne z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w tym segregacji odpadów opakowaniowych.

Warto pamiętać, że na recyklingu zyskujemy wszyscy: środowisko naturalne, bo chronimy jego zasoby, człowiek – jako jego użytkownik oraz firma, która dzięki kierowaniu odpadów do recyklingu, będących surowcami wtórnymi, realizuje nałożone na nią ustawowo obowiązki oraz otrzymuje środki finansowe. Poprzez recykling powtórnie zostają przetworzone cenne substancje lub materiały zawarte w odpadach służące do wyrobu szkła, tworzyw sztucznych, stali czy aluminium. Dzięki temu szereg surowców pozostaje dla przyszłych pokoleń. Długofalowo zyskuje zatem całe społeczeństwo – dodaje Katarzyna Granat.

„Dzień Bez Śmiecenia” został proklamowany na pamiątkę uchwalenia ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 11 maja 2001 r. Dzień ten wskazuje na moment rozpoczęcia funkcjonowania polskiego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi czyli m.in. recyklingu. Tegoroczna kampania oraz dwie kolejne są elementem programu współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Segreguj Odpady to Się Opłaca”.

Każdy z nas produkuje 300 kg śmieci rocznie, co w skali całego kraju stanowi ok. 12 mln ton odpadów. Jedynie 5% z nich jest zbieranych selektywnie, a ¼ to odpady opakowaniowe, które mogą zostać poddane recyklingowi. Dla porównania w Niemczech odsetek selektywnej zbiórki odpadów wynosi ok. 90%.

Kontakty:

Edyta Iroko
Mariola Raudo
  • Mariola Raudo
  • Kierownik Działu Spraw Korporacyjnych i Public Relations, Nestlé Polska
  • Tel.: 22 325 22 53
  • Mail: mariola.raudo@pl.nestle.com
Beata Krawczyk