16 października 2014

Nestlé nagrodzone Certyfikatem HR Najwyższej Jakości

Nestlé nagrodzone Certyfikatem HR Najwyższej Jakości

Certyfikat HR Najwyższej Jakości przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami nagradza najlepsze praktyki HR w najważniejszych obszarach polityki personalnej. W Nestlé odpowiedzialne działania wobec obecnych i potencjalnych pracowników oraz wsparcie ludzi młodych we wchodzeniu na rynek pracy to strategiczne priorytety na najbliższe lata.

Przyznanie certyfikatu Nestlé to docenienie wyróżniającej się na rynku polityki personalnej firmy, wyznaczającej trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Polsce i w Europie w obszarach takich jak: rekrutacja i rozwój, wynagrodzenia, systemy motywacyjne, komunikacja wewnętrzna oraz employer branding. – Otrzymanie statuetki HR Najwyższej Jakości dowodzi, że organizacja traktuje politykę personalną jako ważny element zarządzania. Certyfikat informuje, że jest to dobry, wiarygodny i rzetelny pracodawca. Dzięki badaniu praktyk i inicjatyw HR firm działających na polskim rynku, możemy wyłonić i propagować te najlepsze, godne naśladowania. Nagradzanie i popularyzacja innowacyjnych praktyk sprawia, że powoli stają się one standardem, a kolejne firmy zaczynają się w nie włączać i tworzyć własne wartościowe praktyki HR. To przekłada się na rozwój całej branży HR w Polsce – komentuje Piotr Palikowski, prezes PSZK.

Do takich dobrych praktyk niewątpliwie zaliczyć można Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth. Nestlé zadeklarowało stworzenie do 2016 roku w całej Europie 10 000 miejsc pracy dla osób do 30. roku życia oraz kolejnych 10 000 miejsc staży i praktyk. W Polsce program obejmie prawie 800 osób. Wśród priorytetów firmy Nestlé jest wspieranie ludzi młodych we wchodzeniu na rynek pracy, m.in. poprzez rozwinięty system staży i praktyk. W tym roku firma już po raz 15. zorganizowała wakacyjne praktyki dla 82 osób, które miały szansę zdobywać doświadczenie w centrali i fabrykach Nestlé w całym kraju. Ponieważ jednak w Nestlé wierzy się, że żadna firma sama nie rozwiąże wszystkich problemów społecznych, koncern propaguje wspieranie ludzi młodych na rynku pracy poprzez organizowanie staży i praktyk także wśród swoich partnerów biznesowych – jeden z filarów Inicjatywy - Sojusz dla Młodych (ang. Alliance for YOUth) cieszy się poparciem m.in. Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Proaktywna, pełna inicjatywy postawa pracowników Działu HR Nestlé, w połączeniu z wysokimi standardami zarządzania i motywowania pracowników, wydaje się być receptą na udany HR.

– W Nestlé zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z kluczowych obszarów skutecznego prowadzenia biznesu. Zgodnie z naszą strategią Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV) wierzymy, że aby odnosić długoterminowe sukcesy, trzeba tak prowadzić biznes, aby przynosić korzyści całemu społeczeństwu, w tym szczególnie pracownikom i partnerom biznesowym. Nasi pracownicy to nasz największy kapitał. Dziś odpowiedzialna społecznie firma to taka, która oprócz stabilnego środowiska pracy, stwarza pracownikom szanse rozwoju oraz wspiera ich w godzeniu życia zawodowego i prywatnego, a także taka, która włącza pracowników w procesy decyzyjne i zachęca do współdziałania, a także do współodpowiedzialności za firmę – powiedziała Mariola Raudo, Kierownik ds. Rekrutacji i HR Biznes Partner Nestlé Polska S.A.