05 października 2017

Przeciwdziałanie pracy dzieci na plantacjach kakao

Przeciwdziałanie pracy dzieci na plantacjach kakao

W Nestlé kakao jest składnikiem wielu produktów w portfolio globalnych marek firmy. Dlatego firma podjęła działania na rzecz przeciwdziałania pracy dzieci w łańcuchu dostaw tego surowca. W 2012 roku Nestlé wprowadziło system umożliwiający skuteczną pomoc dzieciom zatrudnionym w sektorze produkcji kakao.

Dotychczasowe rezultaty działań podjętych w ramach tego systemu wskazują, że dzięki podejściu obranemu przez firmę można będzie zredukować liczbę dzieci zatrudnionych na plantacjach kakao o 50%. Wiele dzieci spośród tych, do których udało się firmie dotrzeć, teraz uczęszcza do szkoły. Postępy zostały szczegółowo przedstawione w raporcie opublikowanym 5 października 2017 roku.

Najpierw w 2011 firma upoważniła stowarzyszenie „Fair Labour Association”, by zbadało problem zatrudnienia dzieci oraz podało swoje wyniki do publicznej wiadomości.

Dokument wskazywał na konieczność stworzenia całościowego sytemu, w ramach którego identyfikowano by dzieci najbardziej narażone na działanie sił rynkowych, następnie udzielano by im szybkiej i skutecznej pomocy. Nestlé uznało, że jest to właściwa strategia w przeciwdziałaniu pracy dzieci.

W początkowej fazie projekt prowadzony był z dwoma partnerami Nestlé w łańcuchu dostaw kakao. Obecnie na Wybrzeżu Kości Słoniowej inicjatywę wspiera 45 000 plantatorów oraz 75 kooperatyw. Projekt jest również rozwijany w Ghanie.

Opublikowany raport odzwierciedla 6-letnie doświadczenie Nestlé we wdrażaniu projektu. Zawiera dane oraz wywiady z beneficjentami systemu.

Firma wyraża nadzieję, że dzięki wprowadzeniu metod uwzględniających lokalne realia, organizacje pozarządowe będą mogły podejmować skuteczne działania na rzecz przeciwdziałania pracy dzieci.

Nestlé jest przekonane, że każde dziecko potrzebuje odpowiednich warunków do rozwoju gwarantujących równe szanse w budowaniu lepszej przyszłości. Więcej informacji znajduje się na nestle.com.

Kontakty:

Edyta Iroko