14 lutego 2018

Nestlé liderem w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym na poziomie łańcucha dostaw

 Nestlé liderem w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym na poziomie łańcucha dostaw

Po raz drugi z rzędu międzynarodowa organizacja not-for-profit CDP wyróżniła Nestlé za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Spośród 3300 firm wyróżniono 58. Według raportu „The Global Supply Chain”, Nestlé znalazło się w ścisłej czołówce 2% podmiotów, które kształtują swoją działalność w oparciu o szacunek dla naszej planety.

Nestlé zostało uznane za działania podjęte w ramach swojego łańcucha dostaw. Firma angażuje dostawców w rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami klimatu, dostępem do wody oraz zagrożeniami obszarów leśnych. W ten sposób przyczynia się do podnoszenia jakości życia i dąży do lepszej przyszłości.

W Polsce, Nestlé od lat podejmuje wiele działań na rzecz zminimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne. Zakłady produkcyjne firmy korzystają z odnawialnej energii elektrycznej, a także realizują program „Zero odpadów”. Zgodnie z jego założeniami strategia firmy w zakresie gospodarki odpadami koncentruje się na zapobieganiu ich powstawania w fabrykach, m.in. przez optymalizację procesów.

W ciągu ostatnich sześciu lat tylko w czterech swoich fabrykach firma zredukowała zużycie wody na tonę produkcji o 22%. Cel na kolejne lata jest ambitny. Nestlé zobowiązało się, że do 2020 roku obniży zużycie wody w ramach swojej działalności operacyjnej o 35% na tonę produktu w każdej kategorii produktowej w porównaniu z 2010 rokiem.

Więcej o raporcie na stronie CDP.

Kontakty:

Edyta Iroko