25 maja 2018

Srebrny Listek CSR Polityki dla Nestlé

Srebrny Listek CSR Polityki dla Nestlé

Listki CSR Polityki to nagrody wręczane firmom działającym w sposób odpowiedzialny społecznie, których etyczne i przejrzyste postępowanie przyczynia się do zdrowia i dobrobytu w społeczeństwie. Laureatem Srebrnego Listka CSR Polityki 2018 za program Lekkoatletyka dla każdego! zostało Nestlé Polska.

W tym roku po raz siódmy tygodnik Polityka oraz Deloitte przyznało nagrody firmom odpowiedzialnym społecznie. W konkursie uczestniczyło aż 115 przedsiębiorstw, a 66 z nich otrzymało Listki. Laureaci zostali wybrani na podstawie przeprowadzonych wśród firm ankiet dotyczących społecznej odpowiedzialności. Podstawą przygotowania pytań w formularzu były normy ISO 26000, które pomagają wyjaśnić, czym jest społeczna odpowiedzialność, przekładać zasady na skuteczne działania i dzielić się najlepszymi praktykami związanymi z odpowiedzialnością społeczną na całym świecie. Norma jest skierowana do wszystkich typów organizacji, niezależnie od ich aktywności, wielkości czy lokalizacji.

Listki CSR Polityki trafiają do firm, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy. W tym roku Nestlé Polska zostało wyróżnione Srebrnym Listkiem Polityki za ogólnopolski program Lekkoatletyka dla każdego!, który ma na celu przede wszystkim propagowanie prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Nasza inicjatywa obejmuje prowadzenie regularnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zawodów oraz mistrzostw, a także szkolenie i wyposażanie w pomoce dydaktyczne trenerów, aby mogli nie tylko prowadzić zajęcia sportowe, ale również uczyć o zbilansowanym odżywianiu i roli ćwiczeń w życiu każdego człowieka. Pozwala ona spopularyzować i upowszechnić lekką atletykę, pomaga również dzieciom i młodzieży nauczyć się wytrwałości. Do tematu podchodzimy jednak globalnie, dlatego stworzyliśmy inicjatywę Nestlé for Healthier Kids, która stanowi parasol skupiający pod sobą wiele inicjatyw z całego świata, mających wspólny cel. W ramach Nestlé for Healthier Kids zobowiązaliśmy się pomóc 50 milionom dzieci w prowadzeniu zdrowszego stylu życia - cel ten chcemy osiągnąć do 2030 roku. Pragniemy pomóc rodzicom i opiekunom w dokonywaniu lepszych wyborów żywieniowych, dlatego zwiększamy wysiłki, by wesprzeć ich w wychowywaniu zdrowszych dzieci, a także zachęcamy innych, żeby do nas dołączyli mówi Mariola Raudo, Kierownik Działu Spraw Korporacyjnych i PR w Nestlé Polska S.A.

Lekkoatletyka dla każdego! to program realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Nestlé Polska jest Partnerem programu od prawie samego początku jego powstania w  2014 roku. Inicjatywa obejmuje już 788 grup treningowych i angażuje ponad 700 trenerów. Od powstania programu w zajęciach uczestniczyło ponad 300 000 dzieci z całej Polski.

Kontakty:

Edyta Iroko