05 czerwca 2018

„Zielona Wstążka #DlaPlanety” i Nestlé działają razem

„Zielona Wstążka #DlaPlanety” i Nestlé działają razem

Nestlé przystąpiło do projektu „Zielona Wstążka #DlaPlanety”. Inicjatywa ma na celu uświadomienie jak niewielkie zmiany w nawykach, takie jak segregowanie odpadów czy recykling butelek PET może pomóc w narastającym problemie zanieczyszczenia plastikiem.

Światowy Dzień Środowiska stał się doskonałą okazją do rozpoczęcia kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety”. Motywem przewodnim tegorocznego święta środowiska jest przyjęte przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) hasło #BeatPlasticPollution, mające pobudzić mieszkańców Ziemi do działania w kwestii zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych.

Z okazji przyłączenia się firmy do inicjatywy „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, pracownicy Nestlé przypną symboliczne, zielone wstążki.

Cieszymy się za każdym razem, kiedy możemy wspierać tak ważne inicjatywy. Wspólnymi siłami musimy walczyć o naszą planetę nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni, działamy na rzecz ochrony środowiska naturalnego mówi Mariola Raudo, Kierownik Działu Spraw Korporacyjnych i PR.

Nestlé angażuje się w szereg inicjatyw. Jedną z nich jest zobowiązanie wprowadzenia do 2025 roku opakowań, które całkowicie będą nadawały się do recyklingu lub takich, które można ponownie wykorzystać. Istotnym elementem w trosce o środowisko jest edukacja, dlatego Nestlé na plastikowych opakowaniach zamieści informacje, które pomogą konsumentom zutylizować je we właściwy sposób.

Nestlé jest także partnerem inicjatywy Europejskiej Federacji Wód Butelkowanych (EFBW), która stara się doprowadzić do tego, aby 90% butelek PET trafiło do ponownego przetworzenia.

Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters jest także partnerem pionierskiego projektu „Działaj z imPETem!”, ukierunkowanego na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

Firma prowadzi także liczne działania własne, które przynoszą środowisku realne korzyści. Ponadto ponad 90% tonażu materiałów, z których Nestlé robi opakowania produktów sprzedawanych w Polsce, pochodzi z jednorodnych materiałów, które są łatwe w recyklingu. Wszystkie odpady produkcyjne wytwarzane w fabrykach Nestlé Polska poddawane są procesom odzysku i recyklingu i nie trafiają na składowisko odpadów. Firma wprowadziła także szereg innowacyjnych rozwiązań optymalizacyjnych w swoich fabrykach, a także prowadzi aktywne działania mające na celu wzrost świadomości i edukację wszystkich pracowników.

Kontakty:

Edyta Iroko