07 czerwca 2018

Do 2025 roku Nestlé Waters dostosuje wszystkie swoje zakłady do wymagań certyfikatu Alliance for Water Stewardship Standard

Do 2025 roku Nestlé Waters dostosuje wszystkie swoje zakłady do wymagań certyfikatu   Alliance for Water Stewardship Standard

7 czerwca Nestlé Waters ogłosiło, że rozszerza swoje działania związane z zarządzaniem i ochroną zasobów wodnych. Do 2025 roku wszystkie rozlewnie mają zostać objęte certyfikatem AWS – Alliance for Water Stewardship Standard.

  • Certyfikacja Alliance for Water Stewardship (AWS) to pierwszy na świecie standard promowania najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania wodą, przynoszący korzyści lokalnym społecznościom oraz dbający o zachowanie zasobów wodnych.
  • Nestlé Waters zwiększa swoje zaangażowanie w certyfikację AWS, gdyż umożliwia to szerszą i lepszą współpracę pomiędzy lokalnymi interesariuszami.
  • Nestlé Waters zachęca inne firmy do przyjęcia standardu AWS, ponieważ połączenie wysiłków wszystkich, także lokalnych użytkowników wody, ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego gospodarowania jej zasobami.

Globalny standard AWS promuje odpowiedzialne korzystanie z zasobów wodnych, co przynosi korzyści lokalnym wspólnotom, zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym, a jednocześnie przyczynia się do zachowania równowagi wodnej w środowisku – czyli odpowiada na wszystkie priorytety, którymi kieruje się firma Nestlé. Od momentu podjęcia w 2017 r. przez Nestlé Waters pierwszego zobowiązania związanego z dostosowaniem swoich zakładów do standardu AWS, już 8 spośród nich – w Pakistanie, Kanadzie i USA zostało objętych tym certyfikatem. W trakcie certyfikacji jest także zakład w Nałęczowie, który jeszcze w tym roku dołączy do grona pierwszych na świecie rozlewni wody spełniających standardy AWS.

Woda stanowi jedno z najbardziej krytycznych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoi społeczeństwo i nasz biznes. W Nestlé troszczymy się o zasoby wodne i jesteśmy w 100% zaangażowani w ich ochronę, aby zachować je dla przyszłych pokoleń powiedział Dyrektor Generalny Nestlé Waters, Maurizio Patarnello, dodał – Zobowiązując się do dostosowania wszystkich zakładów Nestlé Waters do wymagań uznanego i wiarygodnego standardu zarządzania zasobami wodnymi – certyfikatu AWS, chcemy pokazać, że przyczyniamy się do zachowania tych zasobów wszędzie tam, gdzie działamy.

Zacieśnienie współpracy z AWS pokazuje, w jaki sposób Nestlé dba o zasoby wodne w czterech kluczowych obszarach: w fabrykach, na poziomie wododziałów, w całym łańcuchu dostaw związanym z rolnictwem, a także w społecznościach lokalnych, wśród których działa – aby poszerzyć dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Zaangażowanie w działania związane z uzyskaniem certyfikacji AWS umożliwia firmie jeszcze szerszą współpracę z lokalnymi interesariuszami. Prowadzi to z kolei do lepszego zrozumienia wyzwań związanych z lokalną gospodarką wodną oraz do podjęcia wspólnych działań w celu ich rozwiązania, co ma znaczenie dla zrównoważonego zarządzania zasobami wody.

Słodka woda pitna nie bez przyczyny nazywana jest „niebieskim złotem” – to naturalny zasób, który wymaga ochrony i rozważnego gospodarowania jej zasobami. Zrównoważona gospodarka wodna to ważna kwestia, która dotyczy całych państw i społeczności lokalnych, dużych i mniejszych przedsiębiorstw, jak też pojedynczych gospodarstw domowych. Wszyscy bowiem odpowiadamy za to, aby przyszłe pokolenia miały do niej dostęp. Dlatego mam nadzieję, że za przykładem Nestlé Waters pójdą także inne firmy – powiedział Tomasz Rasztawicki, Dyrektor Oddziału Nestlé Waters Polska.

Nestlé Waters zachęca innych do działania

Nestlé Waters zachęca inne przedsiębiorstwa do wprowadzenia w swoich fabrykach i oddziałach na całym świecie certyfikatu AWS. Aby móc aktywnie działać w celu zrównoważonego zarządzania zasobami wody, potrzebujemy ciągłego dialogu między jej lokalnymi użytkownikami i wzajemnego zrozumienia wyzwań – mówi Cédric Egger, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Wodnymi Nestlé Waters. – Jesteśmy zdeterminowani, aby stać się katalizatorem, który, wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, przyczyni się do opracowania planów działań wspólnie z lokalnymi społecznościami.

Już od 25 lat Nestlé Waters angażuje się w długoterminowe rozwiązania oparte na współpracy, zarówno na poziomie fabryki, jak i oddziałów, w celu zachowania ilości oraz jakości lokalnych zasobów wodnych. Programy firmy, takie jak Agrivair (zapoczątkowany w 1992 roku w Vittel, Francja) lub Eco-Broye (Henniez, Szwajcaria) są regularnie wyróżniane jako kluczowe projekty firmy w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.

Kontakty:

Edyta Iroko