27 lipca 2018

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2018

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2018

Pierwsze półrocze 2018 roku Nestlé S.A. zamyka z 2,8% wzrostu organicznego oraz 2,5% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego.

Półroczny raport wyników Nestlé za 2018 rok:

  • Dalszy wzrost w procesie tworzenia wartości firmy Nestlé i potwierdzona perspektywa osiągnięcia celów rocznych m.in. dzięki poprawie koniunktury w Stanach Zjednoczonych i Chinach, a także w segmencie odżywek dla niemowląt.
  • Organiczny wzrost o 2,8%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym 2,5% (RIG) i pozytywnym wpływie zmian cen 0,3%.
  • Całkowita sprzedaż wzrosła o 2,3% do 43,9 mld CHF (6M-2017: 42,9 mld CHF). Neutralny wpływ na sprzedaż akwizycji i restrukturyzacji portfolio. Zmiany kursów walutowych zmniejszyły zaraportowaną sprzedaż o 0,5%.
  • Zysk operacyjny bazowy (bez uwzględnienia czynników jednorazowych) na poziomie 16,1%, co oznacza wzrost o 20 punktów bazowych przy zachowaniu stałego kursu walutowego.
  • Marża zysku operacyjnego wyniosła 14,6%, co oznacza spadek o 50 punktów bazowych z uwagi na wyższe koszty restrukturyzacji i inne pozycje kosztowe netto.
  • Zaraportowany zysk na akcję wzrósł o 21,4% do poziomu 1,92 CHF. Bazowy zysk na akcję wzrósł o 10,4 % do kwoty 1.86 CHF i o 9,2% przy zachowaniu stałego kursu walutowego.
  • Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 52%, z 1,9 mld CHF do 2,9 mld CHF.
  • Potwierdzono prognozę całoroczną na 2018 rok z oczekiwanym organicznym wzrostem sprzedaży na poziomie zbliżonym do 3%; przy jednoczesnej poprawie zysku operacyjnego zgodnie z przyjętą strategią poprawy rentowności do roku 2020. Koszty restrukturyzacji w tym roku przewidywane są na około 700 mln CHF. Oczekuje się wzrostu bazowego zysku na akcję przy zachowaniu stałego kursu walutowego i efektywności kapitałowej.

 Szczegóły w informacji prasowej w języku angielskim: https://www.nestle.com/media/mediaeventscalendar/allevents/2018-half-year-results