20 września 2018

Nestlé wspiera zapobieganie globalnemu wylesianiu. Wdraża system satelitarny pozwalający na 100% monitoring swojego łańcucha dostaw oleju palmowego.

Nestlé wspiera zapobieganie globalnemu wylesianiu.  Wdraża system satelitarny pozwalający na 100% monitoring swojego łańcucha dostaw oleju palmowego.

Nestlé – jako pierwszy globalny producent żywności, wdraża satelitarny system Starling. Pozwoli on w 100% monitorować łańcuch dostaw oleju palmowego. W ten sposób firma przyspiesza realizację zobowiązań przeciwko wylesianiu.

Na początku tego roku Nestlé zobowiązało się, że do 2023 r będzie pozyskiwało do produkcji swoich artykułów spożywczych tylko taki olej palmowy, który posiada certyfikat RSPO. Co więcej, do grudnia 2018 r. 100% łańcucha dostaw oleju palmowego Nestlé – certyfikowanego i niecertyfikowanego, ma być monitorowane za pomocą zdjęć satelitarnych pod kątem kontroli procesu deforestacji. Wylesianie to poważny i złożony problem, a jego rozwiązanie wymaga współpracy, zaangażowania i spójnych działań w ramach całego sektora. Dlatego, aby zwiększyć transparentność, firma udostępniła nazwy swoich bezpośrednich dostawców i wytwórni, z których pozyskuje olej palmowy. Ich dostawy pokrywają 91% całkowitej ilości oleju palmowego rocznie pozyskiwanego przez Nestlé.

W Nestlé staramy się pozyskiwać surowce do produkcji artykułów spożywczych tak, aby powstawały one w sposób odpowiedzialny. W 2010 r. podjęliśmy zobowiązanie pod nazwą „No Deforestation”, dotyczące zatrzymania globalnego wylesiania. Oświadczyliśmy w nim, że do 2020 r. wszystkie nasze produkty nie będą w żaden sposób powiązane z tym szkodliwym procederem. – podkreśla Magdi Batato, Wiceprezes Nestlé S.A., Dyrektor ds. Operacyjnych. Do 2017 r. już 63% łańcucha dostaw Nestlé pochodziło ze źródeł, które nie przyczyniały się do deforestacji.

Benjamin Ware, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Pozyskiwania Surowców, Nestlé S.A – Nasze „oczy na niebie" będą monitorować łańcuch dostaw oleju palmowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, niezależnie od statusu certyfikacji. Pozwoli to na publiczne ujawnienie wszystkiego, czego się dowiemy, m.in. na wskazanie, z  którymi dostawcami zdecydujemy się zawiesić współpracę lub podejmiemy działania naprawcze. Oznacza to także, że na podstawie niekwestionowanych dowodów będziemy mogli prosić dostawców o informacje o uzyskanych przez nich koncesjach oraz podejmować z partnerami współpracę zmierzającą do poprawy sytuacji. Zebrane informacje, wraz z raportami o dokonanych postępach zostaną udostępnione naszym interesariuszom, w tym konsumentom, inwestorom i sprzedawcom detalicznym w zbiorczym panelu, tzw. „Transparency Dashboard”. To dokument, który do 1 marca 2019 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Starling został stworzony przez firmy Airbus i The Forest Trust (TFT) jako globalny system do weryfikacji czy w łańcuchu dostaw nie dochodzi do procesu wylesiania. Zapewnia on monitorowanie zmian pokrycia terenu i zaburzeń lesistości przez cały rok. Zebrane dane i analizy umożliwiają firmom zarządzanie ryzykiem i opracowanie strategii zmierzających do podjęcia odpowiednich interwencji w terenie. Mapy referencyjne systemu rozróżniają lasy produkcyjne (w tym plantacje palm), lasy chronione i inne obszary.

Jak dodaje Magdi Batato – W celu przyspieszenia działań, od połowy 2016 r. współpracujemy z firmami Airbus i TFT nad rozpoczęciem pilotażowego projektu w Perak, w Malezji. Monitoring satelitarny Starling to przełomowe rozwiązanie, które pozwoli uzyskać pełną transparentność łańcucha dostaw. Jesteśmy więc zadowoleni mogąc rozszerzyć naszą współpracę. Dzięki temu łańcuch dostaw oleju palmowego dla Nestlé będzie monitorowany w 100%. Dodatkowo, w przyszłym roku obserwacja obejmie dostawy masy papierniczej i papieru, a w przyszłości również łańcuch dostaw soi.

Starling to usługa w pełni cyfrowa. Oferuje najlepsze w swojej klasie technologie i zapewnia bardzo precyzyjne informacje o zmianach w pokryciu lasu w czasie rzeczywistym. Terabajty zdjęć satelitarnych stają się użytecznymi danymi zapewniającymi klientom wiarygodny monitoring ich łańcuchów dostaw i wczesne identyfikowanie potencjalnych zdarzeń związanych z deforestacją.

Cieszymy się, że Nestlé zastosuje Starling do pełnego monitorowania łańcucha dostaw oleju palmowego. Kiedy w 2010 r. rozpoczęliśmy działania pod hasłem „No Deforestation", nie istniały jeszcze żadne narzędzia, które pozwalałyby skutecznie sprawdzać dostawców w ten sposób. Trzeba było je stworzyć. Teraz mamy gotowy instrument, pomagający firmom wyeliminować proces wylesiania ze swojego łańcucha dostaw. Uważamy, że to kamień milowy, który jest ważnym krokiem w naszej wspólnej podróży z Nestlé. – podsumowuje Bastien Saszet, CEO TFT.