19 października 2018

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za 9 miesięcy 2018 roku

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za 9 miesięcy 2018 roku

Pierwsze 9 miesięcy 2018 roku Nestlé S.A. zamyka na poziomie 2,8% wzrostu organicznego oraz 2,3% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego.

9-miesięczny raport wyników Nestlé za 2018 rok:

  • Organiczny wzrost 2,8%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym 2,3% (RIG) i pozytywnym wpływie zmian cen 0,5%, zgodnie z oczekiwaniami.
  • Całkowita sprzedaż wzrosła o 2,0% do 66,4 mld CHF (9M-2017: 65,1 mld CHF). Pozytywny wpływ akwizycji na poziomie 0,1%, wpływ zmiany kursów walutowych zmniejszył zaraportowaną sprzedaż o 0,9%.
  • Nastąpił dalszy postęp w pozycjonowaniu portfela w kierunku atrakcyjnych kategorii o szybkim potencjale wzrostu. Nestlé nabyło globalną, wieczystą licencję na produkty konsumenckie Starbucks oraz produkty gastronomiczne. Osiągnięto również porozumienie w sprawie sprzedaży Gerber Life Insurance Co. i rozpoczęto sprawdzanie strategicznych możliwości dla Nestlé Skin Health.
  • Potwierdzono prognozę całoroczną na 2018 rok z oczekiwanym organicznym wzrostem sprzedaży na poziomie zbliżonym do 3%; przy jednoczesnej poprawie zysku operacyjnego zgodnie z przyjętą strategią poprawy rentowności do roku 2020. Koszty restrukturyzacji w tym roku przewidywane są na około 700 mln CHF. Oczekuje się wzrostu bazowego zysku na akcję przy zachowaniu stałego kursu walutowego i efektywności kapitałowej.

 Szczegóły w informacji prasowej w języku angielskim:

https://www.nestle.com/media/mediaeventscalendar/allevents/2018-nine-month-sales